Bình chọn IR

KHẢO SÁT TOP 5 DNNY CÓ HOẠT ĐỘNG IR TỐT NHẤT 2016

Hạn cuối tham gia khảo sát 05/10/2016

Chương trình Bình chọn doanh nghiệp niêm yết có hoạt động IR tốt nhất là chương trình được xây dựng định kỳ hàng năm nhằm mục đích chọn ra những doanh nghiệp niêm yết có hoạt động quan hệ nhà đầu tư (IR - Investor Relations) xuất sắc nhất.

Chương trình được tổ chức nhằm nâng cao nhận thức về vai trò và tầm quan trọng của hoạt động IR, thúc đẩy hơn nữa hoạt động IR của các doanh nghiệp, đề cao những chiến lược IR hiệu quả cũng như tạo một sân chơi hữu ích để các doanh nghiệp cùng học hỏi và chia sẻ kinh nghiệm trong hoạt động IR, góp phần cải thiện tính minh bạch và hiệu quả của hoạt động quản trị doanh nghiệp, đóng góp cho sự phát triển của doanh nghiệp nói riêng và Thị trường chứng khoán Việt Nam nói chung.

Bình chọn đã diễn ra

IR VÀ TỐI ĐA HOÁ GIÁ TRỊ DOANH NGHIỆP

IR là viết tắt của Investor Relations

Trong thị trường mang tính toàn cầu hóa ngày càng cao, thông tin cập nhật tức thời và đối tượng tham gia thị trường ngày càng đa dạng thì các hoạt động IR truyền thống không đủ sức đáp ứng nhu cầu.

Với quan điểm truyền thống về IR vốn chỉ xem IR là chức năng cung cấp thông tin thuần túy theo quy định, nhiều công ty không được trang bị đầy đủ để phản ứng linh hoạt và kịp thời đối với thị trường chứng khoán và các bên tham gia khiến cho việc định giá cổ phiếu của công ty không được đầy đủ và từ đó gây ảnh hưởng đến hình ảnh và hoạt động của công ty.

ĐƠN VỊ TỔ CHỨC

  • Vietstock
  • VAFE