CẦU NỐI GIỮA NHÀ ĐẦU TƯ VÀ DOANH NGHIỆP

TỔ CHỨC NĂM THỨ 7

Từ 2011

ĐƠN VỊ DUY NHẤT

Tổ chức bình chọn IR

Được nhiều

DNNY & NĐT ĐÁNH GIÁ CAO

HẠNG MỤC BÌNH CHỌN

ĐỊNH CHẾ TÀI CHÍNH

ĐÁNH GIÁ CAO NHẤT

LARGE CAP

8 DNNY

MID CAP

28 DNNY

SMALL - MICRO
CAP

27 DNNY

NHÀ ĐẦU TƯ

YÊU THÍCH NHẤT

LARGE CAP

8 DNNY

MID CAP

28 DNNY

SMALL - MICRO
CAP

27 DNNY

BÌNH CHỌN IR

Hạn cuối tham gia khảo sát 13/10/2017

Chương trình Bình chọn doanh nghiệp niêm yết có hoạt động IR tốt nhất là chương trình được xây dựng định kỳ hàng năm nhằm mục đích chọn ra những doanh nghiệp niêm yết có hoạt động quan hệ nhà đầu tư (IR - Investor Relations) xuất sắc nhất.

THAM GIA BÌNH CHỌN

HÌNH ẢNH

ĐƠN VỊ TỔ CHỨC

ĐƠN VỊ ĐỒNG HÀNH