Bình chọn IR

KHẢO SÁT TOP 5 DNNY CÓ HOẠT ĐỘNG IR TỐT NHẤT 2017

Hạn cuối tham gia khảo sát 13/10/2017

Investor Relation (IR) và tối đa hoá giá trị Doanh nghiệp

Trong thị trường mang tính toàn cầu hóa ngày càng cao, thông tin cập nhật tức thời và đối tượng tham gia thị trường ngày càng đa dạng thì các hoạt động IR truyền thống không đủ sức đáp ứng nhu cầu.

Với quan điểm truyền thống về IR vốn chỉ xem IR là chức năng cung cấp thông tin thuần túy theo quy định, nhiều công ty không được trang bị đầy đủ để phản ứng linh hoạt và kịp thời đối với thị trường chứng khoán và các bên tham gia khiến cho việc định giá cổ phiếu của công ty không được đầy đủ và từ đó gây ảnh hưởng đến hình ảnh và hoạt động của công ty.

IR cần được xem là một trong những công cụ chính để tối ưu hóa giá trị của công ty.

Vì vậy IR hiện đại đòi hỏi được xem như một hoạt động chính và quan trọng của công ty, nó yêu cầu Ban Quản trị công ty đặt nỗ lực vào đó tương đương các hoạt động chính yếu khác, chứ không chỉ đơn thuần là nghĩa vụ phải làm đối với thị trường và nhà đầu tư.

Hoạt động IR vẫn còn khá manh mún, nhỏ lẻ tại nước ta. Ngoại trừ những doanh nghiệp có thương hiệu mạnh trên thị trường, số lượng doanh nghiệp hoạt động IR chuyên nghiệp còn khá mỏng và yếu, hầu hết mới chỉ dừng lại ở việc công bố thông tin đối phó hơn là tự giác và cởi mở. Nhiều nhân viên phụ trách IR không am hiểu về thị trường tài chính nên khi nhà đầu tư hỏi đến thì họ không thể ứng phó. Thiếu chuyên nghiệp, công tác này khiến hình ảnh của doanh nghiệp xấu đi trong mắt nhà đầu tư.

Hiện nay, hầu hết thông tin về các doanh nghiệp niêm yết mà nhà đầu tư có được chủ yếu dựa vào nguồn tin ""bị động"" từ các đơn vị chủ quản như Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN), Sở Giao Dịch Chứng Khoán TPHCM (HOSE) và Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội (HNX). Nhìn chung, doanh nghiệp chưa tận dụng tốt lợi thế website của mình, vì thế lượng thông tin ""ít ỏi"" đó vẫn chưa thể đáp ứng được nhu cầu của giới đầu tư.

Bình chọn đã diễn ra

ĐƠN VỊ TỔ CHỨC

ĐƠN VỊ ĐỒNG HÀNH