Theo bạn, Top 3 DNNY nào có hoạt động IR tốt nhất trong năm 2017 ? Vui lòng chọn tối đa 3 DNNY trong mỗi nhóm.

Bạn đã bình chọn Top 3 DNNY nào có hoạt động IR tốt nhất trong năm 2017 cho các đơn vị:
- Large Cap:
- Mid Cap:
- Small-Micro Cap:

Câu hỏi phụ

Dự đoán VNI-Index đóng cửa phiên 18/10/2017
Dự đoán HNX-Index đóng cửa phiên 18/10/2017
Nhập mã xác nhận
some image

Nhà đầu tư có dự báo gần đúng nhất kết quả bình chọn của giải Top 3 Doanh nghiệp niêm yết có hoạt động IR được nhà đầu tư yêu thích nhất, có kết quả dự báo VN-Index và HNX-Index sát thực tế nhất sẽ giành giải Nhất. Trong trường hợp có nhiều người cùng dự đoán giống nhau, giải thưởng sẽ căn cứ theo thời gian dự đoán sớm nhất.

Vui lòng nhập thông tin để chúng tôi liên hệ trao giải thưởng

ĐƠN VỊ TỔ CHỨC

ĐƠN VỊ ĐỒNG HÀNH