Tiêu chí trao giải:

Danh sách bình chọn gần đúng nhất với kết quả của giải Top 3 Doanh nghiệp niêm yết có hoạt động IR được nhà đầu tư yêu thích nhất

Dự đoán VN-Index và HNX-Index gần đúng nhất với kết quả ngày 18/10/2017

ĐƠN VỊ TỔ CHỨC

ĐƠN VỊ ĐỒNG HÀNH