Bình chọn IR

KHẢO SÁT TOP 3 DNNY CÓ HOẠT ĐỘNG IR TỐT NHẤT 2017

Hạn cuối tham gia khảo sát 13/10/2017

Chương trình Bình chọn doanh nghiệp niêm yết có hoạt động IR tốt nhất 2017

Chương trình Bình chọn doanh nghiệp niêm yết có hoạt động IR tốt nhất là chương trình được xây dựng định kỳ hàng năm nhằm mục đích chọn ra những doanh nghiệp niêm yết có hoạt động quan hệ nhà đầu tư (IR - Investor relation) xuất sắc nhất.

Chương trình được tổ chức nhằm nâng cao nhận thức về vai trò và tầm quan trọng của hoạt động IR, thúc đẩy hơn nữa hoạt động IR của các doanh nghiệp, đề cao những chiến lược IR hiệu quả cũng như tạo một sân chơi hữu ích để các doanh nghiệp cùng học hỏi và chia sẻ kinh nghiệm trong hoạt động IR, góp phần cải thiện tính minh bạch và hiệu quả của hoạt động quản trị doanh nghiệp, đóng góp cho sự phát triển của doanh nghiệp nói riêng và Thị trường chứng khoán Việt Nam nói chung.

Bình chọn đã diễn ra

ĐƠN VỊ TỔ CHỨC

ĐƠN VỊ ĐỒNG HÀNH