Bình chọn IR

KHẢO SÁT TOP 5 DNNY CÓ HOẠT ĐỘNG IR TỐT NHẤT 2016

Hạn cuối tham gia khảo sát 05/10/2016

Chương trình Bình chọn doanh nghiệp niêm yết có hoạt động IR tốt nhất 2016

Chương trình Bình chọn doanh nghiệp niêm yết có hoạt động IR tốt nhất là chương trình được xây dựng định kỳ hàng năm nhằm mục đích chọn ra những doanh nghiệp niêm yết có hoạt động quan hệ nhà đầu tư (IR - Investor Relations) xuất sắc nhất.

Chương trình được tổ chức nhằm nâng cao nhận thức về vai trò và tầm quan trọng của hoạt động IR, thúc đẩy hơn nữa hoạt động IR của các doanh nghiệp, đề cao những chiến lược IR hiệu quả cũng như tạo một sân chơi hữu ích để các doanh nghiệp cùng học hỏi và chia sẻ kinh nghiệm trong hoạt động IR, góp phần cải thiện tính minh bạch và hiệu quả của hoạt động quản trị doanh nghiệp, đóng góp cho sự phát triển của doanh nghiệp nói riêng và Thị trường chứng khoán Việt Nam nói chung.

Từ năm 2011, hàng năm, Vietstock đều tiến hành sàng lọc các Doanh nghiệp tuân thủ đầy đủ các quy định về công bố thông tin của UBCK Nhà nước, 2 Sở Giao Dịch Chứng Khoán. Sau đó, nhà đầu tư sẽ tiến hành bình chọn ra Doanh nghiệp niêm yết có Hoạt động Quan hệ nhà đầu tư (IR) tốt nhất trong năm.

Năm 2016, nhằm nâng cao chất lượng và chuẩn mực trong việc đánh giá và bình chọn các doanh nghiệp, Vietstock sẽ phối hợp với Hiệp hội Các nhà Quản trị Tài chính Việt Nam (VAFE) tổ chức Chương trình bình chọn Doanh nghiệp niêm yết có Hoạt động (IR) tốt nhất trong năm 2016, đồng thời bổ sung thêm một số tiêu chí chọn lựa các doanh nghiệp đoạt giải. Cụ thể, bên cạnh việc sàng lọc các doanh nghiệp dưa trên việc tuân thủ các quy định công bố thông tin của UBCK và bình chọn từ các nhà đầu tư như hàng năm, trong năm 2016, các doanh nghiệp sẽ có thêm sự đánh giá từ các định chế tài chính là các CTCK và quỹ đầu tư uy tín trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Từ kết quả đánh giá trên,Ban tổ chức sẽ chọn ra Doanh nghiệp niêm yết có Hoạt động (IR) tốt nhất trong năm 2016.

Bình chọn đã diễn ra