Thể lệ bình chọn

Thể lệ bình chọn

Chương trình bình chọn Doanh nghiệp niêm yết có hoạt động IR tốt nhất 2018 - IR Awards 2018 là chương trình bình chọn thường niên do Vietstock và Tài chính và Cuộc sống điện tử (FiLi) đồng tổ chức nhằm tôn vinh những doanh nghiệp niêm yết trên hai Sở Giao Dịch Chứng Khoán TP.HCM (HOSE) và Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội (HNX) có hoạt động Quan hệ Nhà đầu tư (IR) Minh bạch – Nhanh chóng – Hiệu quả nhất.

 1. Mục tiêu
  • Nâng cao nhận thức về vai trò và tầm quan trọng của hoạt động IR, thúc đẩy hơn nữa hoạt động IR của doanh nghiệp.
  • Giúp doanh nghiệp có cơ hội đánh giá hoạt động IR trong năm qua, qua cảm nhận từ cộng đồng nhà đầu tư, cơ quan quản lý…
  • Góp phần cải thiện tính minh bạch và hiệu quả của hoạt động quản trị doanh nghiệp và thị trường chứng khoán.
 2. ĐỐI TƯỢNG BÌNH CHỌN
  • Chương trình bình chọn dành cho tất cả nhà đầu tư, độc giả quan tâm đến hoạt động Quan hệ Nhà đầu tư (IR) của các doanh nghiệp niêm yết.
  • Các định chế tài chính là các CTCK và Quỹ Đầu tư tham gia chấm điểm đánh giá hoạt động Quan hệ Nhà đầu tư (IR) của các doanh nghiệp niêm yết.
 3. CƠ CẤU GiẢI THƯỞNG DÀNH CHO DNNY
  • Top 3 Doanh nghiệp niêm yết có hoạt động IR được nhà đầu tư yêu thích nhất

   Doanh nghiệp đoạt giải là doanh nghiệp được nhiều nhà đầu tư cá nhân bình chọn nhất.

   Ba hạng mục giải Top 3 Doanh nghiệp niêm yết có hoạt động IR được nhà đầu tư yêu thích nhất bao gồm:

   • Top 3 Doanh nghiệp niêm yết (Large Cap) có hoạt động IR được nhà đầu tư yêu thích nhất
   • Top 3 Doanh nghiệp niêm yết (Mid Cap) có hoạt động IR được nhà đầu tư yêu thích nhất
   • Top 3 Doanh nghiệp niêm yết (Small và Micro Cap) có hoạt động IR được nhà đầu tư yêu thích nhất
  • Top 3 Doanh nghiệp niêm yết có hoạt động IR được các Định chế Tài chính đánh giá cao nhất

   Doanh nghiệp đoạt giải là doanh nghiệp được các định chế tài chính là các CTCK và Quỹ Đầu tư chấm điểm cao nhất

   Ba hạng mục giải của Top 3 Doanh nghiệp niêm yết có hoạt động IR được các Định chế Tài chính đánh giá cao nhất bao gồm:

   • Top 3 Doanh nghiệp niêm yết (Large Cap) có hoạt động IR được các Định chế Tài chính đánh giá cao nhất
   • Top 3 Doanh nghiệp niêm yết (Mid Cap) có hoạt động IR được các Định chế Tài chính đánh giá cao nhất
   • Top 3 Doanh nghiệp niêm yết (Small và Micro Cap) có hoạt động IR được các Định chế Tài chính đánh giá cao nhất
 4. QUY TRÌNH BÌNH CHỌN
 5. CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ
  • Bước 1: KHẢO SÁT CBTT NĂM 2018

   Các doanh nghiệp niêm yết (DNNY) đạt chuẩn công bố thông tin ra công chúng phải đáp ứng đầy đủ những yêu cầu sau:

   • 1. Phạm vi khảo sát công bố thông tin của doanh nghiệp niêm yết

    Cuộc khảo sát đánh giá hoạt động công bố thông tin ra công chúng của doanh nghiệp trong 12 tháng từ 01/05/2017- 30/04/2018

   • 2. Điều kiện về niêm yết

    Niêm yết trước thời điểm 01/05/2017 trên hai sở giao dịch là HOSE và HNX.

    Doanh nghiêp được phân theo từng nhóm vốn hóa

    CÁCH THỨC PHÂN LOẠI DOANH NGHIỆP THEO VỐN HÓA

    NhómVốn hóa thị trường (tỷ đồng)*
    Large Cap>= 10,000
    Mid Cap>=1,000
    Small & Micro Cap<=100
    *Giá trị vốn hóa là giá trị vốn hóa trung bình giai đoạn 01/01/2018-30/04/2018
   • 3. Tuân thủ quy định về Công bố Thông tin

    Doanh nghiệp niêm yết phải tuân thủ theo đúng yêu cầu công bố thông tin của Thông tư 155/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán cũng như các quy định khác về hoạt động của bản thân doanh nghiệp, các cơ quan Nhà nước và bên liên quan, bao gồm nhưng không giới hạn: UBCKNN, hai Sở Giao dịch Chứng khoán.

    Thông tin công bố chỉ được ghi nhận khi xuất hiện trên các phương tiện công bố thông tin theo quy định.

    Các vấn đề thực hiện khảo sát công bố thông tin liên quan đến:

    • BCTC quý 2/2017, 6T/2017, quý 3/2017, quý 4/2017, năm 2017, quý 1/2018.
    • BCTN năm 2017, báo cáo quản trị năm 2017 và báo cáo quản trị 6T/2017.
    • Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2018.
    • Các cuộc họp ĐHĐCĐ trong kỳ.
    • Tài liệu họp ĐHĐCĐ.
    • Các quy định khác về công bố thông tin (của bản thân doanh nghiệp hoặc của các bên liên quan như cổ đông lớn, cổ đông nội bộ...) như bị Cơ quan quản lý Nhà nước trong lĩnh vực chứng khoán xử phạt, cảnh cáo, nhắc nhở; cổ phiếu bị đưa vào diện kiểm soát…
   • 4. Thời điểm cộng đồng đầu tư tiếp nhận thông tin công bố

    Dựa trên góc nhìn của nhà đầu tư, chương trình khảo sát căn cứ vào thời điểm cộng đồng đầu tư tiếp nhận thông tin công bố các điều khoản quy định tại Mục 03 - Tiêu chí khảo sát.

    Cụ thể, căn cứ cuối cùng được dựa trên thời điểm thông tin xuất hiện trên website của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, các Sở Giao dịch Chứng khoán và website doanh nghiệp.

  • BƯỚC 2: KHẢO SÁT 45 DNNY ĐỦ ĐIỀU KIỆN THAM GIA BÌNH CHỌN

   Hội đồng khảo sát sàng lọc 15 doanh nghiệp niêm yết ở mỗi nhóm vốn hóa Large Cap, Mid Cap và Small & Micro Cap đáp ứng được các tiêu chí khảo sát dưới đây để đưa vào danh sách 45 doanh nghiệp niêm yết được tham gia bình chọn.

   Tiêu chí bắt buộc: Đáp ứng chuẩn công bố thông tin

   Tiêu chí khảo sát: Đáp ứng tiêu chí Thanh khoản hoặc Sở hữu khối ngoại

   Tiêu chí thanh khoản

   Giá trị giao dịch khớp lệnh bình quân phiên của doanh nghiệp phải đạt bằng hoặc trên mức bình quân khớp lệnh của từng nhóm Market cap mà doanh nghiệp đang nằm trong nhóm.

   Market CapGiá trị khớp lệnh bình quân phiên(Tỷ đồng)*
   Large Cap84.36
   Mid Cap13.24
   Small & Micro Cap0.95
   *Giá trị giao dịch trung bình phiên giai đoạn 01/05/2017-30/04/2018

   Tỷ lệ sở hữu khối ngoại

   Tỷ lệ sở hữu của khối ngoại phải đạt từ 20% trở lên.

   Thứ tự ưu tiên khảo sát:

   Ưu tiên 1: DNNY đáp ứng Tiêu chí thanh khoản – ưu tiên DNNY có giá trị thanh khoản trung bình phiên cao nhất.

   Ưu tiên 2: DNNY đáp ứng Sở hữu khối ngoại - ưu tiên doanh nghiệp có tỷ lệ sở hữu khối ngoại cao nhất.

  • Bước 3. QUY TRÌNH BÌNH CHỌN

   Danh sách 45 Doanh nghiệp niêm yết (DNNY) đủ điều kiện được tham gia bình chọn sẽ được đánh giá hoạt động quan hệ nhà đầu tư (IR) thông qua hai hình thức:

   • Bình chọn trực tuyến
   • Định chế tài chính đánh giá

   Bước 3.1 BÌNH CHỌN TRỰC TUYẾN

   • Tiêu chí bình chọn

    • Doanh nghiệp niêm yết có hoạt động Quan hệ Nhà đầu tư “Minh bạch – Nhanh chóng – Hiệu quả nhất”
    • Ngoài nghĩa vụ đáp ứng công bố thông tin bắt buộc đã được Hội đồng khảo sát sàng lọc, nhà đầu tư bình chọn dựa vào sự tổng hợp các tiêu chí mở rộng về mức độ hài lòng của cá nhân đối với hoạt động IR của doanh nghiệp như chất lượng và sự minh bạch của thông tin được doanh nghiệp công bố, mức độ tương tác cùng nhà đầu tư và thị trường chứng khoán, doanh nghiệp biết coi trọng lợi ích của cổ đông, website doanh nghiệp có chuyên mục Quan hệ cổ đông thân thiện,…
   • Các thức bình chọn

    • Danh sách doanh nghiệp đạt chuẩn Công bố Thông tin theo các tiêu chí sàng lọc và loại trừ sẽ được đăng trên website IR.Vietstock.vn để các nhà đầu tư bình chọn.

    • Danh sách doanh nghiệp sẽ được phân chia theo vốn hóa thị trường bao gồm 3 nhóm:

     NhómVốn hóa thị trường (Tỷ đồng)*
     Large Cap>= 10,000
     Mid Cap>=1000
     Small & Micro Cap<=100

     *: Giá trị vốn hóa là giá trị vốn hóa trung bình giai đoạn 01/01/2018-30/04/2018
    • Mỗi nhà đầu tư được bình chọn 01 lần

    • Mỗi nhà đầu tư có thể bình chọn ở tất cả các nhóm vốn hóa thị trường

    • Được bình chọn tối đa cho 03 doanh nghiệp theo từng nhóm vốn hóa thị trường

    • Thời gian bình chọn dự kiến 18/06/2018-18/07/2018

  • Bước 3.2 ĐỊNH CHẾ TÀI CHÍNH ĐÁNH GIÁ

   • 1. Cách thức đánh giá

    • Danh sách cổ phiếu sau khi khảo sát và sàng lọc sẽ được gửi đến CTCK và Quỹ đầu tư để đánh giá thông qua trang web đánh giá.

    • Các cổ phiếu sẽ được đánh giá theo các tiêu chí, với thang điểm chấm cho các tiêu chí là từ 0 - 5 điểm.

    • Điểm cuối cùng của một CTCK với mỗi cổ phiếu sẽ là điểm trung bình của tất cả các tiêu chí đánh giá.

    • Sau khi có điểm đánh giá từ tất cả các CTCK – Quỹ đầu tư, thì điểm đánh giá cuối cùng của một cổ phiếu sẽ là trung bình điểm của cổ phiếu này do các CTCK – Quỹ đầu tư đánh giá.

    • Thời gian đánh giá 18/06/2018-18/07/2018.

   • 2. Tiêu chí đánh giá

    Website thân thiện

    • Giao diện thân thiện: website hiển thị và sử dụng dễ dàng trên desktop và thiết bị di động

    • Giới thiệu đầy đủ về công ty: Tầm nhìn – Sứ mệnh, lịch sử hình thành và phát triển, cơ cấu công ty, đội ngũ quản lý, giới thiệu sản phẩm và dịch vụ

    • Thông tin hoạt động kinh doanh: được cập nhật thường xuyên

    • Góc cổ đông

     - Cung cấp đầy đủ các thông tin liên quan đến hoạt động công ty: báo cáo tài chính, báo cáo thường niên, nghị quyết...

     - Cung cấp thông tin ra quyết định đầu tư: Thông tin về giá, biểu đồ giá, cơ cấu cổ đông, tin tức hoạt động của công ty/ngành, bản tin IR.

    Tổ chức các buổi gặp mặt nhà đầu tư

    • Hoạt động gặp mặt nhà đầu tư được tổ chức định kỳ hàng năm/quý.

    • Các tài liệu, thông tin được cung cấp đầy đủ, chính xác.

    • Trao đổi tình hình hoạt động kinh doanh, chiến lược, kế hoạch, môi trường kinh doanh, giải pháp rõ ràng chính xác.

    • Trả lời/phản hồi đầy đủ các câu hỏi của nhà đầu tư.

    Công tác IR các định chế tài chính

    • Định kỳ tổ chức các buổi gặp mặt trao đổi/tham quan công ty với các định chế tài chính.

    • Dễ dàng liên hệ trao đổi khi cần thiết.

    • Thông tin trao đổi rõ ràng, thẳng thắn, đầy đủ.

    • Ban IR của công ty nắm rõ tình hình hoạt động kinh doanh, chiến lược, kế hoạch.

    • Số lượng các định chế tài chính phát hành báo cáo phân tích về công ty.

    Đảm bảo quyền lợi của các cổ đông

    • Đảm bảo đầy đủ quyền lợi của các cổ đông theo đúng quy định pháp luật.

    • Năng lực Quản lý điều hành doanh nghiệp.

    • Hiệu quả hoạt động kinh doanh.

    • Các chính sách điều hành đảm bảo quyền lợi của các cổ đông nhỏ.

    • Chính sách chia cổ tức hợp lý.

    Truyền thông công chúng

    • Số lượng các kênh truyền thông mà doanh nghiệp tương tác.

    • Thông tin được cập nhật chính xác minh bạch và nhanh chóng.

    • Số lượng và nội dung bài viết có thể thu thập thông qua các kênh truyền thông.

    • Hiệu quả các thông tin cung cấp (các thông tin thu thập qua các kênh truyền thông hữu dụng để nhà đầu tư có thể tham khảo, phân tích và ra quyết định đầu tư).

 6. GiẢI THƯỞNG CHO NHÀ ĐẦU TƯ CÁ NHÂN THAM GIA BÌNH CHỌN
  • Độc giả tham gia bình chọn Doanh nghiệp niêm yết có hoạt động IR tốt nhất 2018 có cơ hội nhận được các giải thưởng giá trị.

  • Số lượng giải thưởng: 9 giải.
  • Vui lòng xem chi tiết giải thưởng tại Giải thưởng.

  • Tiêu chí trao giải

   Nhà đầu tư có dự báo gần đúng nhất kết quả bình chọn của giải Top 3 Doanh nghiệp niêm yết có hoạt động IR được nhà đầu tư yêu thích nhất.

   Và thời gian bình chọn sớm nhất.

 7. ĐƠN VỊ TỔ CHỨC
  • Hiệp hội Các nhà Quản trị Tài chính Việt Nam (VAFE) là tổ chức xã hội - nghề nghiệp của các tổ chức, công dân Việt Nam hoạt động trong lĩnh vực tài chính và quản trị tài chính. Hiệp hội hướng đến góp phần thúc đẩy, hỗ trợ việc xây dựng và phát triển lĩnh vực quản trị tài chính, ứng dụng các quy tắc quản trị vào các quyết định tài chính nhằm đưa đến các quyết định sử dụng và phân bổ nguồn lực tài chính một cách hiệu quả nhất từ phạm vi quản trị tài chính công, quản trị tài chính cho tổ chức hay doanh nghiệp, đến quản trị tài chính cho gia đình và mỗi cá nhân.

  • Vietstock là đơn vị tiên phong trong nhiều khía cạnh của lĩnh vực tài chính tại Việt Nam, từ tư vấn Quan hệ nhà đầu tư (Investor Relations - IR); cung cấp thông tin, dữ liệu số hóa và diễn đàn tài chính - chứng khoán; phát triển các công cụ chuyên sâu về đầu tư trên nền web và ứng dụng phần mềm; phân tích và đào tạo phân tích kỹ thuật trong đầu tư; đến xuất bản các ấn phẩm như Phân tích Kỹ thuật từ A đến Z, Vai trò của Quan hệ Nhà đầu tư (IR) trong việc Tối đa hóa Giá trị Doanh nghiệp, Niên giám Doanh nghiệp niêm yết.

  • Tài chính và Cuộc sống điện tử - FILI: là cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Các nhà Quản trị Tài chính Việt Nam.

ĐƠN VỊ TỔ CHỨC

ĐƠN VỊ ĐỒNG HÀNH