Thể lệ bình chọn

Chương trình bình chọn Doanh nghiệp niêm yết có hoạt động IR tốt nhất 2016 - Bình chọn IR 2016 là chương trình bình chọn thường niên do Vietstock tổ chức nhằm tôn vinh những doanh nghiệp niêm yết trên hai Sở Giao Dịch Chứng Khoán TP.HCM (HOSE) và Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội (HNX) có hoạt động Quan hệ Nhà đầu tư (IR) Minh bạch – Nhanh chóng – Hiệu quả nhất.

 • Mục tiêu
  • Nâng cao nhận thức về vai trò và tầm quan trọng của hoạt động IR, thúc đẩy hơn nữa hoạt động IR của doanh nghiệp.
  • Giúp doanh nghiệp có cơ hội đánh giá hoạt động IR trong năm qua, qua cảm nhận từ cộng đồng nhà đầu tư, cơ quan quản lý…
  • Góp phần cải thiện tính minh bạch và hiệu quả của hoạt động quản trị doanh nghiệp và thị trường chứng khoán.Giúp doanh nghiệp có cơ hội đánh giá hoạt động IR trong năm qua, qua cảm nhận từ cộng đồng nhà đầu tư, cơ quan quản lý…
 • ĐỐI TƯỢNG BÌNH CHỌN
  • Chương trình bình chọn dành cho tất cả nhà đầu tư, độc giả quan tâm đến hoạt động Quan hệ Nhà đầu tư (IR) của các doanh nghiệp niêm yết.
 • CƠ CẤU GiẢI THƯỞNG
  • Top 5 doanh nghiệp niêm yết có hoạt động IR tốt nhất (5 Giải)
  • Doanh nghiệp niêm yết có hoạt động IR được nhà đầu tư yêu thích nhất (1 Giải)
  • Doanh nghiệp niêm yết có hoạt động IR được các Định chế Tài chính đánh giá cao nhất (1 Giải)
  • Doanh nghiệp niêm yết có hoạt động IR xuất sắc nhất: Năm doanh nghiệp đoạt giải là doanh nghiệp đạt được điểm cao nhất từ đánh giá của các định chế tài chính và Nhà đầu tư.
  • Điểm đánh giá cuối cùng = Điểm đánh giá từ các CTCK, quỹ đầu tư + Điểm bình chọn từ các nhà đầu tư cá nhân
  • Doanh nghiệp niêm yết có hoạt động IR được nhà đầu tư yêu thích nhất: Doanh nghiệp đoạt giải là doanh nghiệp được nhiều nhà đầu tư cá nhân bình chọn nhiều nhất
  • Doanh nghiệp niêm yết có hoạt động IR được các Định chế Tài chính đánh giá cao nhất: Doanh nghiệp đoạt giải là doanh nghiệp được các định chế tài chính là các CTCK và Quỹ Đầu tư chấm điểm cao nhất
 • QUY TRÌNH BÌNH CHỌN
  • Bước 1: Lọc Doanh nghiệp (Thời gian thực hiện : 01/07/2015 tới 31/07/2016)
   • Vietstock sẽ tiến hành sàng lọc các Doanh nghiệp tuân thủ đầy đủ các quy định về công bố thông tin của UBCK Nhà nước, 2 Sở GDCK.
  • Bước 2: Bình chọn và Đánh giá (Thời gian thực hiện: 05/09/2016 tới 05/10/2016)

   Danh sách các cổ phiếu sau khi lọc được

   • Chuyển sang cho các Định chế Tài chính là các CTCK và Quỹ Đầu tư thực hiện việc đánh giá
   • Đăng web để các nhà đầu tư cá nhân bình chọn online
  • Bước 3: Công bố giải thưởng
   • Giải Doanh nghiệp có công tác IR xuất sắc nhất: Năm doanh nghiệp đoạt giải là doanh nghiệp đạt được điểm cao nhất từ đánh giá của các định chế tài chính và Nhà đầu tư.
   • Điểm đánh giá cuối cùng = Điểm đánh giá từ các CTCK, quỹ đầu tư + Điểm bình chọn từ các nhà đầu tư cá nhân
   • Giải Doanh nghiệp có hoạt động IR được nhà đầu tư cá nhân yêu thích nhất: Năm doanh nghiệp đoạt giải là doanh nghiệp được nhiều nhà đầu tư cá nhân bình chọn nhiều nhất
   • Giải Doanh nghiệp được bên mua và bên bán yếu thích nhất: Năm doanh nghiệp đoạt giải là doanh nghiệp được các định chế tài chính là các CTCK và Quỹ Đầu tư chấm điểm cao nhất
 • CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ
  • Cách thức lọc cổ phiếu
   • Danh sách doanh nghiệp niêm yết được Vietstock "lọc" ra đã đáp ứng đầy đủ những yêu cầu của:
    • Thông tư 52/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán cũng như các quy định khác về hoạt động của bản thân doanh nghiệp và các bên liên quan của UBCKNN, hai Sở Giao Dịch Chứng Khoán và tính thanh khoản của cổ phiếu. Đối với giai đoạn 01/07-31/12/2015
    • Thông tư 155/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán cũng như các quy định khác về hoạt động của bản thân doanh nghiệp và các bên liên quan của UBCKNN, hai Sở Giao Dịch Chứng Khoán và tính thanh khoản của cổ phiếu. Đối với giai đoạn 01/01- 30/06/2016
   • Tiêu chí lọc
    • Doanh nghiệp niêm yết có hoạt động Quan hệ Nhà đầu tư "Minh bạch – Nhanh chóng - Hiệu quả nhất".
    • Ngoài nghĩa vụ đáp ứng công bố thông tin bắt buộc đã được Vietstock sàng lọc, nhà đầu tư bình chọn dựa vào sự tổng hợp các tiêu chí mở rộng về mức độ hài lòng của cá nhân đối với hoạt động IR của doanh nghiệp như chất lượng và sự minh bạch của thông tin được doanh nghiệp công bố, mức độ tương tác cùng nhà đầu tư và thị trường chứng khoán, doanh nghiệp biết coi trọng lợi ích của cổ đông, website doanh nghiệp có chuyên mục Quan hệ cổ đông thân thiện…
   • Các tiêu chí công bố thông tin loại trừ
    • Chậm nộp BCTC quý 2/2015, 6T/2015 , quý 3/2015, năm 2015, quý 1/2016, quý 2/2016, 6T/2016, .
    • Chậm nộp BCTN năm 2015, báo cáo quản trị năm 2015 báo cáo quản trị 6T/2016.
    • Chậm nộp Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2016.
    • Dời cuộc họp ĐHĐCĐ, tổ chức lần đầu thất bại,…
    • Website không đầy đủ thông tin, thiếu tính cập nhật.
    • Không có hoặc chậm công bố Tài liệu họp đại hội trước ngày tổ chức ĐHĐCĐ theo quy định.
    • Vi phạm các quy định khác về công bố thông tin (của bản thân doanh nghiệp hoặc của các bên liên quan như cổ đông lớn, cổ đông nội bộ,...) bị UBCKNN hoặc sở giao dịch phạt, cảnh cáo, nhắc nhở, bị đưa vào diện kiểm soát trong giai đoạn từ ngày 01/07/2015 đến ngày 30/06/2016.
   • Các tiêu chí thanh khoản loại trừ
    • Khối lượng giao dịch khớp lệnh bình quân phiên dưới 100,000 cổ phần trong thời gian từ ngày 01/07/2015 đến ngày 30/06/2016.
  • Bình chọn của các nhà đầu tư cá nhân
   • Danh sách sau khi lọc của Vietstock sẽ được đăng trên web để các nhà đầu tư bình chọn
   • Mỗi độc giả được bình chọn 1 lần, tối đa cho 05 doanh nghiệp và bắt buộc phải trả lời câu hỏi phụ.
   • Điểm số của các doanh nghiệp sẽ được tính dựa trên lượng bình chọn của các nhà đầu tư

    Ví dụ: VNM được 26.3% nhà đầu tư bình chọn thì sẽ được 2.63 điểm; SHI được 35% nhà đầu tư bình chọn thì được 3.5 điểm

   • Thời gian bình chọn 05/09/2016 tới 05/10/2016
   • Tiêu chí bình chọn
    • Doanh nghiệp niêm yết có hoạt động Quan hệ Nhà đầu tư “Minh bạch – Nhanh chóng – Hiệu quả nhất”
    • Ngoài nghĩa vụ đáp ứng công bố thông tin bắt buộc đã được Vietstock sàng lọc, nhà đầu tư bình chọn dựa vào sự tổng hợp các tiêu chí mở rộng về mức độ hài lòng của cá nhân đối với hoạt động IR của doanh nghiệp như chất lượng và sự minh bạch của thông tin được doanh nghiệp công bố, mức độ tương tác cùng nhà đầu tư và thị trường chứng khoán, doanh nghiệp biết coi trọng lợi ích của cổ đông, website doanh nghiệp có chuyên mục Quan hệ cổ đông thân thiện…
  • Đánh giá từ các định chế tài chính (CTCK - Quỹ Đầu tư)
   • Danh sách cổ phiếu sau khi lọc của Vietstock sẽ được gửi đến CTCK và Quỹ đầu tư để đánh giá thông qua trang web đánh giá.
   • Các cổ phiếu sẽ được đánh giá theo các tiêu chí, với thang điểm chấm cho các tiêu chí là từ 0- 5 điểm.
   • Điểm cuối cùng của một CTCK với mỗi cổ phiếu sẽ là điểm trung bình của tất cả các tiêu chí đánh giá.
   • Sau khi có điểm đánh giá từ tất cả các CTCK – Quỹ đầu tư, thì điểm đánh giá cuối cùng của một cổ phiếu sẽ là trung bình điểm của cổ phiếu này do các CTCK – Quỹ đầu tư đánh giá.
   • Thời gian đánh giá 05/09/2016 tới 05/10/2016
   • Các tiêu chí đánh giá
    • Website thân thiện (Thông tin đầy đủ về tổng quan doanh nghiệp; thông tin tổng quan về giao dịch cổ phiếu trên thị trường; các thông tin về BCTC, BCTN, NQ được công bố đầy đủ, kịp thời; thông tin về HĐKD được cập nhật liên tục; tính hữu dụng của thông tin công bố).
    • Tổ chức các buổi gặp mặt nhà đầu tư (tổ chức thường xuyên, công tác chuẩn bị tốt, các tài liệu đầy đủ).
    • Công tác IR với nhà đầu tư và các định chế tài chính (dễ dàng liên hệ khi cần thiết, thông tin trao đổi rõ ràng, thằng thắn, đầy đủ, nắm rõ tình hình HĐKD công ty).
    • Chính sách công ty đảm bảo quyền lợi của các cổ đông, kể cả các cổ đông nhỏ lẻ.
    • Công ty sử dụng hiệu qua các kênh truyền thông (thông tin rõ ràng, khả năng thu thập thông tin từ các kênh truyền thông để phân tích đánh giá cổ phiếu hiệu quả).
 • GiẢI THƯỞNG CHO NHÀ ĐẦU TƯ CÁ NHÂN THAM GIA BÌNH CHỌN