Thể lệ bình chọn

Thể lệ bình chọn

Chương trình bình chọn Doanh nghiệp niêm yết có hoạt động IR tốt nhất 2017 - IR awards 2017 là chương trình bình chọn thường niên do Vietstock và Báo Tài chính và Cuộc sống (FiLi) đồng tổ chức nhằm tôn vinh những doanh nghiệp niêm yết trên hai Sở Giao Dịch Chứng Khoán TP.HCM (HOSE) và Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội (HNX) có hoạt động Quan hệ Nhà đầu tư (IR) Minh bạch – Nhanh chóng – Hiệu quả nhất.

 1. Mục tiêu
  • Nâng cao nhận thức về vai trò và tầm quan trọng của hoạt động IR, thúc đẩy hơn nữa hoạt động IR của doanh nghiệp.
  • Giúp doanh nghiệp có cơ hội đánh giá hoạt động IR trong năm qua, qua cảm nhận từ cộng đồng nhà đầu tư, cơ quan quản lý…
  • Góp phần cải thiện tính minh bạch và hiệu quả của hoạt động quản trị doanh nghiệp và thị trường chứng khoán.Giúp doanh nghiệp có cơ hội đánh giá hoạt động IR trong năm qua, qua cảm nhận từ cộng đồng nhà đầu tư, cơ quan quản lý…
 2. ĐỐI TƯỢNG BÌNH CHỌN
  • Chương trình bình chọn dành cho tất cả nhà đầu tư, độc giả quan tâm đến hoạt động Quan hệ Nhà đầu tư (IR) của các doanh nghiệp niêm yết.
  • Các định chế tài chính là các CTCK và Quỹ Đầu tư tham gia chấm điểm đánh giá hoạt động Quan hệ Nhà đầu tư (IR) của các doanh nghiệp niêm yết.
 3. CƠ CẤU GiẢI THƯỞNG DÀNH CHO DNNY
  • Top 3 Doanh nghiệp niêm yết có hoạt động IR được nhà đầu tư yêu thích nhất

   Doanh nghiệp đoạt giải là doanh nghiệp được nhiều nhà đầu tư cá nhân bình chọn nhất.

   Ba hạng mục giải Top 3 Doanh nghiệp niêm yết có hoạt động IR được nhà đầu tư yêu thích nhất bao gồm:

   • Top 3 Doanh nghiệp niêm yết (Large Cap) có hoạt động IR được nhà đầu tư yêu thích nhất
   • Top 3 Doanh nghiệp niêm yết (Mid Cap) có hoạt động IR được nhà đầu tư yêu thích nhất
   • Top 3 Doanh nghiệp niêm yết (Small và Micro Cap) có hoạt động IR được nhà đầu tư yêu thích nhất
  • Top 3 Doanh nghiệp niêm yết có hoạt động IR được các Định chế Tài chính đánh giá cao nhất

   Doanh nghiệp đoạt giải là doanh nghiệp được các định chế tài chính là các CTCK và Quỹ Đầu tư chấm điểm cao nhất

   Ba hạng mục giải của Top 3 Doanh nghiệp niêm yết có hoạt động IR được các Định chế Tài chính đánh giá cao nhất bao gồm:

   • Top 3 Doanh nghiệp niêm yết (Large Cap) có hoạt động IR được các Định chế Tài chính đánh giá cao nhất
   • Top 3 Doanh nghiệp niêm yết (Mid Cap) có hoạt động IR được các Định chế Tài chính đánh giá cao nhất
   • Top 3 Doanh nghiệp niêm yết (Small và Micro Cap) có hoạt động IR được các Định chế Tài chính đánh giá cao nhất
 4. QUY TRÌNH BÌNH CHỌN
  • Bước 1: Khảo sát Doanh nghiệp (Thời gian thực hiện : 01/07/2017 tới 15/08/2017)
   • Vietstock sẽ tiến hành khảo sát các Doanh nghiệp tuân thủ đầy đủ các quy định về công bố thông tin của UBCK Nhà nước, 2 Sở GDCK.
  • Bước 2: Bình chọn và Đánh giá (Thời gian thực hiện: 05/09/2017 tới 13/10/2017)

   Danh sách các cổ phiếu sau khi lọc được

   • Chuyển sang cho các Định chế Tài chính là các CTCK và Quỹ Đầu tư thực hiện việc đánh giá. Thời gian đánh giá từ 05/09/2017 đến 06/10/2017
   • Đăng web để các nhà đầu tư cá nhân bình chọn online. Thời gian đánh giá từ 11/09/2017 đến 13/10/2017
  • Bước 3: Công bố giải thưởng
   • Giải Doanh nghiệp có hoạt động IR được nhà đầu tư cá nhân yêu thích nhất: Doanh nghiệp đoạt giải là doanh nghiệp được nhiều nhà đầu tư cá nhân bình chọn nhiều nhất.
   • Giải Doanh nghiệp được bên mua và bên bán yếu thích nhất: Doanh nghiệp đoạt giải là doanh nghiệp được các định chế tài chính là các CTCK và Quỹ Đầu tư chấm điểm cao nhất.
 5. CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ
  • Bước 1: Khảo sát toàn diện doanh nghiệp niêm yết đạt chuẩn công bố thông tin

   Doanh nghiệp niêm yết đạt chuẩn công bố thông tin phải đáp ứng đầy đủ những yêu cầu sau:

   • Thời gian niêm yết

    Niêm yết trước thời điểm 01/07/2016 trên hai sàn giao dịch là HOSE và HNX

   • Tuân thủ quy định về Công bố Thông tin

    Doanh nghiệp niêm yết phải tuân thủ theo đúng yêu cầu công bố thông tin của Thông tư 155/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán cũng như các quy định khác về hoạt động của bản thân doanh nghiệp, các cơ quan nhà nước và bên liên quan, bao gồm nhưng không giới hạn: UBCKNN, hai Sở Giao dịch Chứng khoán.

    Các vấn đề thực hiện khảo sát công bố thông tin liên quan đến:

    • BCTC quý 3/2016, Quý 4/2016, năm 2016, quý 1/2017, quý 2/2017
    • BCTN năm 2016, báo cáo quản trị năm 2016 và báo cáo quản trị 6T/2017.
    • Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2017.
    • Các cuộc họp ĐHĐCĐ trong kỳ.
    • Tài liệu họp ĐHĐCĐ.
    • Các quy định khác về công bố thông tin (của bản thân doanh nghiệp hoặc của các bên liên quan như cổ đông lớn, cổ đông nội bộ...) như bị Cơ quan quản lý Nhà nước trong lĩnh vực chứng khoán xử phạt, cảnh cáo, nhắc nhở; cổ phiếu bị đưa vào diện kiểm soát…
   • Tuân thủ quy định về Công bố Thông tin

    Dựa trên góc nhìn của nhà đầu tư, chương trình khảo sát căn cứ vào thời điểm công đồng đầu tư tiếp nhận thông tin công bố các điều khoản quy định tại Mục 03 - Tiêu chí khảo sát.

    Cụ thể, căn cứ cuối cùng được dựa trên thời điểm thông tin xuất hiện trên website của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, các Sở Giao dịch Chứng khoán và website doanh nghiệp.

  • Bước 2: Xác định DNNY đủ điều kiện tham gia bình chọn

   Các doanh nghiệp niêm yết đủ điều kiện tham gia bình chọn nếu đáp ứng một trong hai tiêu chí dưới đây

   • Tiêu chí thanh khoản

    Giá trị giao dịch khớp lệnh bình quân phiên của doanh nghiệp phải đạt bằng hoặc trên mức bình quân khớp lệnh của từng nhóm market cap mà doanh nghiệp đang nằm trong.

    Market Cap Giá trị khớp lệnh bình quân phiên*(Tỷ đồng)
    Large Cap 39.75
    Mid Cap 10.29
    Small & Micro Cap 0.8
    *Giá trị giao dịch trung bình phiên giai đoạn 01/07/2016-30/06/2017
   • Tỷ lệ sở hữu khối ngoại

    Tỷ lệ sở hữu của khối ngoại phải đạt từ 20% trở lên

  • Bước 3.1 Bình chọn online của các nhà đầu tư cá nhân
   • Tiêu chí bình chọn
    • Doanh nghiệp niêm yết có hoạt động Quan hệ Nhà đầu tư “Minh bạch – Nhanh chóng – Hiệu quả nhất”
    • Ngoài nghĩa vụ đáp ứng công bố thông tin bắt buộc đã được Vietstock sàng lọc, nhà đầu tư bình chọn dựa vào sự tổng hợp các tiêu chí mở rộng về mức độ hài lòng của cá nhân đối với hoạt động IR của doanh nghiệp như chất lượng và sự minh bạch của thông tin được doanh nghiệp công bố, mức độ tương tác cùng nhà đầu tư và thị trường chứng khoán, doanh nghiệp biết coi trọng lợi ích của cổ đông, website doanh nghiệp có chuyên mục Quan hệ cổ đông thân thiện…
   • Các thức bình chọn
    • Danh sách doanh nghiệp đạt chuẩn Công bố Thông tin theo các tiêu chí sàng lọc và loại trừ sẽ được đăng trên website IR.Vietstock.vn để các nhà đầu tư bình chọn.
    • Danh sách doanh nghiệp sẽ được phân chia theo vốn hóa thị trường bao gồm 3 nhóm:
     Nhóm Vốn hóa thị trường (Tỷ đồng)
     Large Cap > = 10,000
     Mid Cap >=1000
     Small & Micro Cap <=100

     Giá trị vốn hóa thị trường = số lượng cổ phiếu đang lưu hành * giá đóng cửa ngày 30/06/2017
    • Mỗi nhà đầu tư được bình chọn 1 lần,
    • Mỗi nhà đầu tư có thể bình chọn ở tất cả các nhóm vốn hóa và bình chọn tối đa cho 03 doanh nghiệp theo từng nhóm vốn hóa thị trường
    • Điểm số của các doanh nghiệp sẽ được tính dựa trên lượng bình chọn của các nhà đầu tư ở từng nhóm

     Ví dụ: VNM được 26.3% nhà đầu tư bình chọn thì sẽ được 2.63 điểm; NLG được 35% nhà đầu tư bình chọn thì được 3.5 điểm

    • Thời gian bình chọn 11/09/2017 tới 13/10/2017
  • Bước 3.2 Đánh giá từ các định chế tài chính (CTCK - Quỹ Đầu tư)
   • Danh sách cổ phiếu sau khi lọc của Vietstock sẽ được gửi đến CTCK và Quỹ đầu tư để đánh giá thông qua trang web đánh giá.
   • Các cổ phiếu sẽ được đánh giá theo các tiêu chí, với thang điểm chấm cho các tiêu chí là từ 0- 5 điểm.
   • Điểm cuối cùng của một CTCK với mỗi cổ phiếu sẽ là điểm trung bình của tất cả các tiêu chí đánh giá.
   • Sau khi có điểm đánh giá từ tất cả các CTCK – Quỹ đầu tư, thì điểm đánh giá cuối cùng của một cổ phiếu sẽ là trung bình điểm của cổ phiếu này do các CTCK – Quỹ đầu tư đánh giá.
   • Thời gian đánh giá 05/09/2017 tới 06/10/2017
   • Các tiêu chí đánh giá
    • Website thân thiện
     • Giao diện thân thiện: website hiển thị và sử dụng dễ dàng trên desktop và thiết bị di động
     • Giới thiệu đầy đủ về công ty: Tầm nhìn – Sứ mệnh, lịch sử hình thành và phát triển. cơ cấu công ty, đội ngũ quản lý, giới thiệu sản phẩm và dịch vụ
     • Góp cổ đông:
      • Cung cấp đầy đủ, dễ dàng tải các thông tin liên quan đến hoạt động công ty (báo cáo tài chính, báo cáo thường niên, nghị quyết…)- Bắt buộc
      • Cung cấp thông tin ra quyết định đầu tư: Thông tin về giá, biểu đồ giá, cơ cấu cổ đông, tin tức hoạt động của công ty/ ngành, bản tin IR
    • Tổ chức các buổi gặp mặt nhà đầu tư
     • Các buổi gặp mặt nhà đầu tư được tổ chức định kỳ hàng năm
     • Công tác chuẩn bị
     • Các tài liệu, thông tin cung cấp đầy đủ, chính xác
     • Trao đổi tình hình hoạt động kinh doanh, chiến lược , kế hoạch, môi trường kinh doanh, giải pháp một cách rõ ràng chính xác
     • Trả lời/phản hồi đầy đủ các câu hỏi của nhà đầu tư
    • Công tác IR các định chế tài chính
     • Dễ dàng liên hệ trao đổi khi cần thiết
     • Định kỳ tổ chức các buổi gặp mặt trao đổi/ thăm quan công ty với các định chế tài chính
     • Thông tin trao đổi rõ ràng, thẳng thắn, đầy đủ.
     • Ban IR của công ty nắm rõ tình hình hoạt động kinh doanh, chiến lược, kế hoạch
     • Số lượng các định chế tài chính phát hành báo cáo phân tích về công ty
    • Đảm bảo quyền lợi của các cổ đông
     • Đảm bảo đầy đủ quyền lợi của các cổ đông theo đúng quy định pháp luật
     • Năng lực Quản lý điều hành doanh nghiệp
     • Hiệu quả hoạt động kinh doanh
     • Các chính sách điều hành đảm bảo quyền lợi của cổ đông kể cả các cổ đông nhỏ
     • Chính sách chia cổ tức hợp lý
    • Tương tác với các kênh truyền thông
     • Số lượng các kênh truyền thông mà doanh nghiệp tương tác
     • Thông tin được cập nhật chính xác minh bạch và nhanh chóng
     • Số lượng và nội dung bài viết có thể thu thập thông qua các kênh truyền thông.
     • Hiệu quả các thông tin cung cấp (các thông tin thu thập qua các kênh truyền thông hữu dụng để nhà đầu tư có thể tham khảo, phân tích và ra quyết định đầu tư)
 6. GiẢI THƯỞNG CHO NHÀ ĐẦU TƯ CÁ NHÂN THAM GIA BÌNH CHỌN
  • Độc giả tham gia bình chọn Doanh nghiệp niêm yết có hoạt động IR tốt nhất 2017 có cơ hội nhận được các giải thưởng giá trị.
  • Số lượng giải thưởng: 8 giải.
  • Vui lòng xem chi tiết giải thưởng tại Giải thưởng.
  • Tiêu chí trao giải
  • Nhà đầu tư có dự báo gần đúng nhất kết quả bình chọn của giải Top 3 Doanh nghiệp niêm yết có hoạt động IR được nhà đầu tư yêu thích nhất
  • Dự đoán VN-Index và HNX-Index gần đúng nhất với kết quả ngày 18/10/2017
 7. ĐƠN VỊ TỔ CHỨC
  • Hiệp hội Các nhà Quản trị Tài chính Việt Nam (VAFE) (http://vafe.org.vn)là tổ chức xã hội - nghề nghiệp của các tổ chức, công dân Việt Nam hoạt động trong lĩnh vực tài chính và quản trị tài chính.Hiệp hội hướng đến góp phần thúc đẩy, hỗ trợ việc xây dựng và phát triển lĩnh vực quản trị tài chính, ứng dụng các quy tắc quản trị vào các quyết định tài chính nhằm đưa đến các quyết định sử dụng và phân bổ nguồn lực tài chính một cách hiệu quả nhất từ phạm vi quản trị tài chính công, quản trị tài chính cho tổ chức hay doanh nghiệp, đến quản trị tài chính cho gia đình và mỗi cá nhân.
  • Vietstock là đơn vị tiên phong trong nhiều khía cạnh của lĩnh vực tài chính tại Việt Nam, từ tư vấn quan hệ nhà đầu tư (Investor Relations - IR); cung cấp thông tin, dữ liệu số hóa và diễn đàn tài chính - chứng khoán; phát triển các công cụ chuyên sâu về đầu tư trên nền web và ứng dụng phần mềm; phân tích và đào tạo phân tích kỹ thuật trong đầu tư; đến xuất bản các ấn phẩm như Phân tích Kỹ thuật từ A đến Z, Vai trò của Quan hệ Nhà đầu tư (IR) trong việc Tối đa hóa Giá trị Doanh nghiệp, Niên giám Doanh nghiệp niêm yết
  • Tài chính và Cuộc sống điện tử (http://FiLi.vn): Báo Tài chính và Cuộc sống (FiLi) là cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Các nhà Quản trị Tài chính Việt Nam.

ĐƠN VỊ TỔ CHỨC

ĐƠN VỊ ĐỒNG HÀNH