IR AWARDS 2020

Hạng mục bình chọn

Doanh nghiệp niêm yết có hoạt động IR
được nhà đầu tư yêu thích nhất năm 2020

Kết quả bình chọn

Cơ hội trúng nhiều giải thưởng hấp dẫn khi tham gia bình chọn.

Chi tiết giải thưởng XEM TẠI ĐÂY.

Thời gian mở bình chọn: Từ ngày 25/06/2020 – 14/07/2020.

Phương thức bình chọn:

  1. Mỗi nhà đầu tư tham gia bình chọn 01 (một) lần/nhóm vốn hóa; có thể tham gia bình chọn trong 01 (một) hoặc nhiều nhóm vốn hóa.

  2. Mỗi nhà đầu tư được chọn tối đa 03 (ba) mã chứng khoán/nhóm vốn hóa.

Tiêu chí bình chọn: Nhà đầu tư bình chọn dựa vào mức độ hài lòng của bản thân đối với hoạt động IR của doanh nghiệp niêm yết.

  1. Bạn đánh giá doanh nghiệp công bố thông tin minh bạch, chủ động và kịp thời; website IR của doanh nghiệp hữu ích và dễ sử dụng; bạn có thể dễ dàng thu thập được thông tin về doanh nghiệp từ các phương tiện truyền thông đại chúng.

  2. Số liệu tài chính và các tài liệu cổ đông khác đáng tin cậy và có giá trị tham khảo tốt cho các quyết định đầu tư của bạn. Ban lãnh đạo uy tín, tạo được niềm tin với bạn.

  3. Bạn đánh giá cao về hoạt động quan hệ nhà đầu tư đại chúng của doanh nghiệp.

Hạng mục vinh danh:

  1. Top 3 Doanh nghiệp niêm yết (Large Cap) có hoạt động IR được Nhà đầu tư yêu thích nhất năm 2020.

  2. Top 3 Doanh nghiệp niêm yết (Mid Cap) có hoạt động IR được Nhà đầu tư yêu thích nhất năm 2020.

  3. Top 3 Doanh nghiệp niêm yết (Small & Micro Cap) có hoạt động IR được Nhà đầu tư yêu thích nhất năm 2020.

ĐƠN VỊ TỔ CHỨC

ĐỊNH CHẾ TÀI CHÍNH LÀ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG BÌNH CHỌN