BÌNH CHỌN IR AWARDS 2020

Hạn cuối tham gia bình chọn 14/07/2020

CHƯƠNG TRÌNH BÌNH CHỌN

DOANH NGHIỆP NIÊM YẾT CÓ HOẠT ĐỘNG QUAN HỆ NHÀ ĐẦU TƯ TỐT NHẤT 2020

IR Awards thực hiện đánh giá toàn diện về hoạt động quan hệ nhà đầu tư (IR) của các doanh nghiệp niêm yết hằng năm; bao gồm thống kê khảo sát thực tế, mở bình chọn công khai cho cộng đồng nhà đầu tư và đánh giá chuyên môn từ các định chế tài chính chuyên nghiệp. Năm 2020 là năm thứ 10 Chương trình được thực hiện

 1. Vòng 1 (Khảo sát Công bố thông tin): IR Awards ghi nhận những doanh nghiệp niêm yết đáp ứng đầy đủ và kịp thời nghĩa vụ công bố thông tin hằng năm thông qua hoạt động khảo sát toàn diện và công bố những doanh nghiệp niêm yết đạt chuẩn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

 2. Vòng 2 (Bình chọn IR): IR Awards ghi nhận và tôn vinh những doanh nghiệp niêm yết có hoạt động quan hệ nhà đầu tư tốt nhất năm thông qua các hoạt động tổ chức bình chọn, đánh giá và vinh danh các doanh nghiệp dẫn đầu.

 1. THÔNG TIN CƠ BẢN VỀ CHƯƠNG TRÌNH
  1. Tên đầy đủ: Bình chọn Doanh nghiệp niêm yết có hoạt động Quan hệ nhà đầu tư tốt nhất

  2. Tên rút gọn: Bình chọn Doanh nghiệp niêm yết có hoạt động IR tốt nhất

  3. Tên tiếng Anh: IR Awards

  4. Biểu tượng:

 2. MỤC ĐÍCH CỦA CHƯƠNG TRÌNH
  1. Nâng cao nhận thức về vai trò và tầm quan trọng của hoạt động IR.

  2. Cải thiện về minh bạch thông tin trên thị trường chứng khoán.

  3. Gia tăng chất lượng thông tin công bố và niềm tin của nhà đầu tư.

 3. ĐỐI TƯỢNG THAM GIA

  Các doanh nghiệp niêm yết trên Sở giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE) và Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX).

 4. PHẠM VI NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ

  Đánh giá hoạt động Quan hệ nhà đầu tư thông qua hệ thống các bộ tiêu chí do Hội đồng Bình chọn cụ thể hóa cho các yêu cầu sau:

  1. Truyền thông tài chính hiệu quả: Thông tin công bố minh bạch, truyền thông tài chính hiệu quả. Qua đó tạo dựng được sự hiểu biết rộng rãi về giá trị cũng như triển vọng doanh nghiệp, có những nhóm nhà đầu tư ủng hộ mạnh mẽ và quản trị khủng hoảng truyền thông tốt.

  2. Danh tiếng tốt trên thị trường vốn: Danh tiếng tài chính tốt trên thị trường, từ năng lực và uy tín của ban lãnh đạo và ban điều hành, quản trị doanh nghiệp, đến độ tin cậy của các số liệu tài chính và các tài liệu công bố.

  3. Quản trị tốt sự kỳ vọng của thị trường chứng khoán: Hoạt động quan hệ nhà đầu tư giúp tối ưu hóa giá trị doanh nghiệp, định giá thị trường sát với giá trị nội tại của doanh nghiệp, thanh khoản cổ phiếu hợp lý.

 5. HẠNG MỤC CÔNG NHẬN KẾT QUẢ

  Các doanh nghiệp niêm yết trên Sở giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE) và Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX).

  1. Vòng 1 - Khảo sát Công bố thông tin
   1. Hạng mục Doanh nghiệp niêm yết đạt Chuẩn Công bố thông tin
  2. Vòng 2 - Bình chọn Quan hệ nhà đầu tư
   1. Hạng mục Doanh nghiệp niêm yết được Nhà đầu tư yêu thích nhất
   2. Hạng mục Doanh nghiệp niêm yết được Định chế tài chính đánh giá cao nhất
Bình chọn đã diễn ra

ĐƠN VỊ TỔ CHỨC

ĐỊNH CHẾ TÀI CHÍNH LÀ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG BÌNH CHỌN