HẠNG MỤC BÌNH CHỌN

ĐỊNH CHẾ TÀI CHÍNH

ĐÁNH GIÁ CAO NHẤT

IR LÀ VIẾT TẮT CỦA INVESTOR RELATIONS

IR VÀ TỐI ĐA HOÁ

GIÁ TRỊ DOANH NGHIỆP

Trong thị trường mang tính toàn cầu hóa ngày càng cao, thông tin cập nhật tức thời và đối tượng tham gia thị trường ngày càng đa dạng thì các hoạt động IR truyền thống không đủ sức đáp ứng nhu cầu.

Với quan điểm truyền thống về IR vốn chỉ xem IR là chức năng cung cấp thông tin thuần túy theo quy định, nhiều công ty không được trang bị đầy đủ để phản ứng linh hoạt và kịp thời đối với thị trường chứng khoán và các bên tham gia khiến cho việc định giá cổ phiếu của công ty không được đầy đủ và từ đó gây ảnh hưởng đến hình ảnh và hoạt động của công ty.

HÌNH ẢNH

ĐƠN VỊ TỔ CHỨC

ĐƠN VỊ ĐỒNG HÀNH