Liên hệ

Trong trường hợp Doanh nghiệp, Quý nhà đầu tư cần phản hồi thông tin về Chương trình Bình chọn Doanh nghiệp niêm yết có hoạt động Quan hệ nhà đầu tư tốt nhất 2020, vui lòng liên hệ:

Ban tổ chức Chương trình
  • Mr. Hồ Hải Duy Minh
  • Điện thoại : 028 3848 7238 (104)
  • Email : ir@vietstock.vn

ĐƠN VỊ TỔ CHỨC

ĐỊNH CHẾ TÀI CHÍNH LÀ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG BÌNH CHỌN