Liên hệ

Trong trường hợp Doanh nghiệp, Quý nhà đầu tư có thắc mắc về cuộc Bình chọn Doanh nghiệp niêm yết có hoạt động IR tốt nhất 2018, vui lòng liên hệ:

  • Ông Nguyễn Đức Cường
  • Điện thoại : 028 3848 7238 (110)
  • Email : tv@vietstock.vn

ĐƠN VỊ TỔ CHỨC

ĐƠN VỊ ĐỒNG HÀNH