BÌNH CHỌN DOANH NGHIỆP NIÊM YẾT CÓ HOẠT ĐỘNG IR TỐT NHẤT

MỤC ĐÍCH CHƯƠNG TRÌNH

Nâng cao nhận thức về vai trò và tầm quan trọng của IR

Cải thiện tính minh bạch thông tin trên thị trường chứng khoán

Gia tăng chất lượng công bố thông tin và niềm tin của nhà đầu tư

TOP 3 IR AWARDS 2022

TRUYỀN THÔNG TÀI CHÍNH HIỆU QUẢ

Truyền thông tài chính minh bạch và hiệu quả, tạo được sự hiểu biết rộng rãi về giá trị và triển vọng của doanh nghiệp, có những nhóm nhà đầu tư ủng hộ mạnh trên thị trường.

DANH TIẾNG TỐT TRÊN THỊ TRƯỜNG VỐN

Doanh nghiệp tạo được danh tiếng tài chính tốt, từ năng lực quản trị, uy tín của HĐQT và Ban điều hành đến độ tin cậy của số liệu tài chính và các tài liệu công bố khác.

QUẢN TRỊ TỐT SỰ KỲ VỌNG CỦA THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN

Hoạt động quan hệ nhà đầu tư giúp tối ưu hóa giá trị doanh nghiệp, định giá từ thị trường sát với giá trị nội tại của doanh nghiệp, thanh khoản cổ phiếu hợp lý.

BÌNH CHỌN IR

- Top 15 doanh nghiệp niêm yết xuất sắc nhất, là ứng viên cho vòng Bình chọn IR theo từng nhóm vốn hóa (Large Cap, Mid Cap, Small & Micro Cap) được công bố vào ngày 11/07/2022.

- Vòng Bình chọn IR diễn ra trong vòng 20 ngày, từ ngày 20/07 đến ngày 09/08/2022, với hai hạng mục bình chọn: Nhà đầu tư yêu thích nhất & Định chế tài chính đánh giá cao nhất.

KHẢO SÁT CÔNG BỐ THÔNG TIN

Khảo sát hoạt động công bố thông tin (CBTT) trên thị trường chứng khoán năm 2022 được thực hiện cho kỳ khảo sát 12 tháng, từ ngày 01/05/2021 đến 30/04/2022. Thực hiện khảo sát đối với 736 doanh nghiệp niêm yết trên HOSE và HNX trước ngày 01/05/2021. Căn cứ thực hiện khảo sát như sau:

- Thông tư 96/2020/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành ngày 16/11/2020

- Các quy định, thông báo khác từ các cơ quan Nhà nước liên quan

HÌNH ẢNH

ĐƠN VỊ TỔ CHỨC

HỘI ĐỒNG BÌNH CHỌN