Truyền thông tài chính hiệu quả

Truyền thông tài chính minh bạch và hiệu quả, tạo được sự hiểu biết rộng rãi về giá trị và triển vọng của doanh nghiệp, có những nhóm nhà đầu tư ủng hộ mạnh trên thị trường.

Danh tiếng tốt trên thị trường

Doanh nghiệp tạo được danh tiếng tài chính tốt, từ năng lực quản trị, uy tín của HĐQT và Ban điều hành đến độ tin cậy của số liệu tài chính và các tài liệu công bố khác.

Quản trị tốt sự kỳ vọng của thị trường

Hoạt động quan hệ nhà đầu tư giúp tối ưu hóa giá trị doanh nghiệp, định giá từ thị trường sát với giá trị nội tại của doanh nghiệp, thanh khoản cổ phiếu hợp lý.

HIỆN TẠI CHƯA CÓ KẾT QUẢ BÌNH CHỌN IR AWARDS 2024

Bình chọn IR

HIỆN TẠI CHƯA MỞ BÌNH CHỌN IR AWARDS 2024

12345
678910
12345
678910

12345
678910
12345
678910

Top các doanh nghiệp niêm yết xuất sắc nhất, là ứng viên cho vòng Bình chọn IR theo từng nhóm vốn hóa (Financial Large Cap/Non-Financial Large Cap/Mid Cap/Small & Micro Cap) sẽ được công bố vào tháng 07/2024.


Vòng Bình chọn IR sẽ diễn ra vào tháng 07 - 08/2024 với hai hạng mục bình chọn: Nhà đầu tư yêu thích nhất & Định chế tài chính đánh giá cao nhất.


Khảo sát công bố thông tin

HIỆN TẠI CHƯA CÓ KẾT QUẢ DOANH NGHIỆP ĐẠT CHUẨN CÔNG BỐ THÔNG TIN 2024


Khảo sát hoạt động công bố thông tin trên thị trường chứng khoán năm 2024 được thực hiện cho kỳ khảo sát 12 tháng, từ ngày 01/05/2023 đến 30/04/2024. Thực hiện khảo sát đối với 708 doanh nghiệp niêm yết trên HOSE và HNX trước ngày 01/05/2023. Căn cứ thực hiện khảo sát như sau:

- Thông tư 96/2020/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành ngày 16/11/2020

- Các quy định, thông báo khác từ các cơ quan Nhà nước liên quan


Tin tức

Hình ảnh

VIDEO

Đơn vị tổ chức

Hội đồng bình chọn