GIỚI THIỆU

ĐỐI TƯỢNG THỰC HIỆN

Bình chọn công khai dành cho nhà đầu tư đại chúng

GIẢI THƯỞNG BÌNH CHỌN

Dành cho những người bình chọn chính xác nhất

THỜI GIAN THỰC HIỆN

Mở bình chọn đại chúng từ ngày 20/07-08/08/2021

HẠNG MỤC VINH DANH

Top 3 doanh nghiệp niêm yết có hoạt động IR được nhà đầu tư yêu thích nhất

BỘ TIÊU CHÍ BÌNH CHỌN ĐẠI CHÚNG

1. Doanh nghiệp minh bạch hoạt động. Thông tin định kỳ và thông tin bất thường do doanh nghiệp công bố có tính chính xác cao, đáng tin cậy và có giá trị tham khảo tốt cho các quyết định đầu tư; đảm bảo cổ đông được tiếp cận thông tin công bằng.

2. Doanh nghiệp có hoạt động IR đại chúng tốt, tạo được nhận diện thương hiệu rộng rãi trên thị trường chứng khoán. Nhà đầu tư có thể dễ dàng thu thập được thông tin cần thiết từ các phương tiện truyền thông tài chính và website doanh nghiệp.

3. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban điều hành hoạt động hiệu quả, đảm bảo quyền của cổ đông và đối xử bình đẳng giữa các cổ đông, công khai các lợi ích liên quan và không tư lợi cá nhân.

KẾT QUẢ BÌNH CHỌN IR

Top 3 Doanh nghiệp niêm yết (Large Cap/Mid Cap/Small & Micro Cap) được Nhà đầu tư yêu thích nhất năm được công bố tại Lễ Vinh danh IR Awards.

BÌNH CHỌN NGAY

CÁC LOẠI BÌNH CHỌN
Việc bình chọn được thực hiện độc lập đối với 03 nhóm doanh nghiệp là Large Cap, Mid Cap, Small & Micro Cap

● Top 3 Doanh nghiệp niêm yết (Large Cap) có hoạt động IR được Nhà đầu tư yêu thích nhất năm 2021

● Top 3 Doanh nghiệp niêm yết (Mid Cap) có hoạt động IR được Nhà đầu tư yêu thích nhất năm 2021

● Top 3 Doanh nghiệp niêm yết (Small & Micro Cap) có hoạt động IR được Nhà đầu tư yêu thích nhất năm 2021

HƯỚNG DẪN BÌNH CHỌN

● Mỗi nhà đầu tư được tham gia bình chọn 01 lần duy nhất.

● Nhà đầu tư tùy ý tham gia bình chọn đối với 1 hoặc nhiều nhóm vốn hóa mà mình quan tâm.

● Tại mỗi nhóm vốn hóa, thực hiện bình chọn tối đa 03 (ba) mã chứng khoán.

BÌNH CHỌN NGAY TOP 3 IR AWARDS 2021
Kỳ Bình chọn IR: 01/05/2020 - 30/05/2021

Bình chọn TOP 3 LARGE CAP

(chọn tối đa 3 mã chứng khoán)

 
Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam
 
Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam
 
Ngân hàng TMCP Phát triển TPHCM
 
CTCP Tập đoàn Hòa Phát
 
Ngân hàng TMCP Quân Đội
 
CTCP Tập đoàn Masan
 
CTCP Đầu tư Thế giới Di động
 
CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va
 
CTCP Chứng khoán SSI
 
Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín
 
Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam
 
CTCP Vinhomes
 
CTCP Sữa Việt Nam
 
Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng
 
CTCP Vincom Retail

Bình chọn TOP 3 MID CAP

(chọn tối đa 3 mã chứng khoán)

 
CTCP Bất động sản Thế Kỷ
 
CTCP Đông Hải Bến Tre
 
Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí - CTCP
 
CTCP Cao su Đà Nẵng
 
CTCP Bán lẻ Kỹ thuật số FPT
 
CTCP Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh
 
CTCP Tập đoàn Hà Đô
 
CTCP Tập đoàn Hoa Sen
 
CTCP Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương
 
CTCP Thép Nam Kim
 
Tổng Công ty cổ phần Khoan và Dịch vụ khoan Dầu khí
 
CTCP Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội
 
CTCP Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy
 
CTCP Đầu tư và Thương mại TNG
 
CTCP Chứng khoán VNDirect

Bình chọn TOP 3 SMALL - MICRO CAP

(chọn tối đa 3 mã chứng khoán)

 
CTCP Việt Tiên Sơn Địa ốc
 
CTCP Chiếu xạ An Phú
 
CTCP CIC39
 
CTCP CNG Việt Nam
 
CTCP Đầu tư Phát triển Công nghệ Điện tử - Viễn thông
 
CTCP Tập đoàn Hapaco
 
CTCP Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh
 
CTCP Đầu tư và Phát triển Bất động sản HUDLAND
 
CTCP Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi Lâm Đồng
 
CTCP Tập Đoàn Danh Khôi
 
CTCP Sonadezi Long Thành
 
CTCP Đại lý Giao nhận Vận tải Xếp dỡ Tân Cảng
 
CTCP Phát triển Khu Công nghiệp Tín Nghĩa
 
CTCP Thương mại Xuất nhập khẩu Thiên Nam
 
Tổng Công ty cổ phần Xây dựng Điện Việt Nam
Người dự đoán
(*) Vui lòng nhập chính xác thông tin và kiểm tra email xác thực để hoàn tất việc bình chọn.

ĐƠN VỊ TỔ CHỨC

HỘI ĐỒNG BÌNH CHỌN