Vinh danh doanh nghiệp niêm yết

Công bố thông tin | Doanh nghiệp niêm yết đạt Chuẩn Công bố thông tin năm 2023

Bình chọn IR | Top 3 Large Cap/Mid Cap/Small & Micro Cap được Nhà đầu tư yêu thích nhất năm 2023

Bình chọn IR | Top 3 Large Cap/Mid Cap/Small & Micro Cap được Định chế tài chính đánh giá cao nhất năm 2023

Giải thưởng cho người bình chọn

TIÊU CHÍ TRAO GIẢI

1. Bình chọn gần đúng nhất với kết quả Top 3 Large Cap/Mid Cap/Small & Micro Cap được Nhà đầu tư yêu thích nhất

2. Thời gian bình chọn của bạn sớm nhất (Là tiêu chí xét bổ sung khi nhiều người tham gia có kết quả ngang nhau)

3. Bình chọn của bạn hợp lệ (Không vi phạm các quy định theo Quy chế)

CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG

01 Giải Đặc biệt: Máy rửa chén Whirlpool WFE 2B19 được phân phối chính hãng bởi DIGIWORLD (DGW).

01 Giải Nhất: Tài khoản thành viên VietstockFinance hạng PRO thời hạn 12 tháng.

05 Giải Nhì: Tài khoản thành viên VietstockFinance hạng PRO thời hạn 6 tháng.

10 Giải Ba: 1 khóa học chứng khoán bất kỳ của Vietstock.

20 Giải Khuyến khích: Tài khoản thành viên VietstockFinance hạng Standard thời hạn 12 tháng.

 

Đơn vị tổ chức

Hội đồng bình chọn