VINH DANH DOANH NGHIỆP NIÊM YẾT

Công bố thông tin | Doanh nghiệp niêm yết đạt Chuẩn Công bố thông tin năm 2021

Bình chọn IR | Top 3 Doanh nghiệp niêm yết (Large cap/Mid Cap/Small & Micro Cap) được Nhà đầu tư yêu thích nhất năm 2021

Bình chọn IR | Top 3 Doanh nghiệp niêm yết (Large cap/Mid Cap/Small & Micro Cap) được Định chế tài chính đánh giá cao nhất năm 2021

GIẢI THƯỞNG CHO NGƯỜI BÌNH CHỌN

TIÊU CHÍ TRAO GIẢI

1. Bình chọn gần đúng nhất với kết quả TOP 3 DOANH NGHIỆP NIÊM YẾT (LARGE CAP/MID CAP/SMALL & MICROCAP) ĐƯỢC NHÀ ĐẦU TƯ YÊU THÍCH NHẤT
2. Thời gian bình chọn của bạn sớm nhất (Là tiêu chí xét bổ sung khi nhiều người tham gia có kết quả ngang nhau)
3. Bình chọn của bạn hợp lệ (Không vi phạm các quy định theo Quy chế)

CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG

Lưu ý:
Giải Đặc biệt: Dự đoán đúng 100% và bình chọn sớm nhất.
Giải Nhất: Dự đoán gần đúng nhất và bình chọn sớm nhất.
Giải Nhì và Ba: Dự đoán gần đúng nhất và bình chọn sớm nhất, Người trúng giải được tùy chọn giải thưởng theo nhu cầu cá nhân. Danh mục lớp khóa học chứng khoán trực tuyến được tùy ý lựa chọn: Chứng khoán cơ bản, Phân tích kỹ thuật ứng dụng, Phân tích kỹ thuật nâng cao, Đọc hiểu báo cáo tài chính, Phân tích ngành và dòng tiền, Phân tích và định giá cổ phiếu.

ĐƠN VỊ TỔ CHỨC

HỘI ĐỒNG BÌNH CHỌN