GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH

IR Awards là chương trình Bình chọn Doanh nghiệp niêm yết có hoạt động IR tốt nhất do Vietstock, Hiệp hội VAFE và báo FILI đồng tổ chức. Chương trình thực hiện đánh giá hoạt động IR của doanh nghiệp niêm yết hằng năm; bao gồm khảo sát toàn diện về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán trong vòng 12 tháng, mở bình chọn IR đại chúng và đánh giá IR từ các định chế tài chính chuyên nghiệp.

IR Awards ghi nhận và tôn vinh các doanh nghiệp đáp ứng đầy đủ và kịp thời nghĩa vụ công bố thông tin trên thị trường chứng khoán hằng năm thông qua hoạt động khảo sát tất cả doanh nghiệp niêm yết và công bố danh sách Doanh nghiệp niêm yết đạt Chuẩn Công bố thông tin.

IR Awards ghi nhận và tôn vinh các doanh nghiệp có hoạt động IR tốt nhất năm thông qua các hoạt động sàng lọc định lượng, tổ chức bình chọn, đánh giá chuyên môn và tổ chức lễ vinh danh TOP 3 các doanh nghiệp dẫn đầu.

QUAN HỆ NHÀ ĐẦU TƯ

Quan hệ nhà đầu tư (Investor Relations – IR) là hoạt động thuộc về quản trị chiến lược, kết hợp giữa tài chính, truyền thông, tiếp thị và tuân thủ luật chứng khoán, nhằm đạt được hiệu quả giao tiếp hai chiều giữa một công ty, cộng đồng tài chính và các thành phần khác, góp phần ở giai đoạn chốt chặn cuối cùng để chứng khoán của công ty đạt được mức định giá hợp lý.

Trên thực tế, khoảng 20-40% giá trị doanh nghiệp đến từ việc nhà đầu tư cảm nhận và thấu hiểu về hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp, là yếu tố vô hình mà IR phải xử lý để tối ưu hóa giá trị doanh nghiệp.

- Thomas M. Ryan & Chad A. Jacobs

Mục đích chương trình

BÌNH CHỌN DOANH NGHIỆP NIÊM YẾT CÓ HOẠT ĐỘNG IR TỐT NHẤT

MỤC ĐÍCH CHƯƠNG TRÌNH

Nâng cao nhận thức về vai trò và tầm quan trọng của IR

Cải thiện tính minh bạch thông tin trên thị trường chứng khoán

Gia tăng chất lượng công bố thông tin và niềm tin của nhà đầu tư

Phạm vi đánh giá

TRUYỀN THÔNG TÀI CHÍNH HIỆU QUẢ

Truyền thông tài chính minh bạch và hiệu quả, tạo được sự hiểu biết rộng rãi về giá trị và triển vọng của doanh nghiệp, có những nhóm nhà đầu tư ủng hộ mạnh trên thị trường.

DANH TIẾNG TỐT TRÊN THỊ TRƯỜNG VỐN

Doanh nghiệp tạo được danh tiếng tài chính tốt, từ năng lực quản trị, uy tín của HĐQT và Ban điều hành đến độ tin cậy của số liệu tài chính và các tài liệu công bố khác.

QUẢN TRỊ TỐT SỰ KỲ VỌNG CỦA THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN

Hoạt động quan hệ nhà đầu tư giúp tối ưu hóa giá trị doanh nghiệp, định giá từ thị trường sát với giá trị nội tại của doanh nghiệp, thanh khoản cổ phiếu hợp lý.

Hạng mục vinh danh

 
Công bố thông tin

| Doanh nghiệp niêm yết đạt Chuẩn Công bố thông tin năm 2023

Bình chọn IR

| Top 3 Large Cap được Nhà đầu tư yêu thích nhất năm 2023
| Top 3 Mid Cap được Nhà đầu tư yêu thích nhất năm 2023
| Top 3 Small & Micro Cap được Nhà đầu tư yêu thích nhất năm 2023

Bình chọn IR

| Top 3 Large Cap được Định chế tài chính đánh giá cao nhất năm 2023
| Top 3 Mid Cap được Định chế tài chính đánh giá cao nhất năm 2023
| Top 3 Small & Micro Cap được Định chế tài chính đánh giá cao nhất năm 2023

Đơn vị tổ chức

Hội đồng bình chọn